Productes


XM.Infermeria


Basat en la plataforma XM, XMn és un software de gestió de la infermeria d’una escola o d’una empresa. Permet tenir un històric d'incidències per alumne / treballador i un control de les dades mèdiques importants, com per exemple al•lèrgies o medicacions. Inclou la generació de receptes o avisos, gestió d’informes i estadística.