Serveis

Virtualització


Un sistema virtualitzat es compon de dispositius d’alt rendiment on s’allotgen els servidors de la vostra empresa. D’aquesta manera, si un servidor de l’empresa està virtualitzat, es redueix el risc de patir avaries respecte del servidor físic, a banda de reduir els costos d’inversió i manteniment del sistema.

Instal•lem i gestionem sistemes virtuals a mida, segons les vostres necessitats.

El sistema virtual degudament dimensionat segons el vostre negoci us proporcionarà seguretat així com robustesa i efectivitat. No us haureu de preocupar més d’allò que és extern al negoci.

Alguns dels avantatges d’un sistema virtual:

  • Alta disponibilitat dels sistemes crítics
  • Transparent per a l’usuari: possibilitat de virtualitzar sistemes crítics existents online sense interrupció del servei
  • Menys hardware, menys cost de manteniment
  • Còpies de seguretat més fiables i àgils. Possibilitat de recuperar un servidor virtual en pocs minuts, ja sigui contra un servidor o a un ordinador portàtil
  • És possible augmentar el hardware assignat a un servidor virtual sense aturar-lo (disc, ethernet, usb)
Fotolia 43632244 xs