Productes


XM.CRM


XM.CRM (Customer Relationship Manager) és el mòdul de JSF.XM que gestiona les accions comercials, tècniques, financeres o de màrqueting que es generen en una empresa. Inclou la gestió de clients i de clients potencials / contactes, amb funcionalitats com l’enviament d’informació comercial segons criteris específics, gestió de notificacions-avisos o la potent gestió d’estadístiques.