Productes


JSF.Digital Library


Digital Library és una aplicació web que té com a objectiu gestionar la biblioteca d’una escola o d’una empresa. DL permet tenir control d’estocs, préstecs, devolucions, així com la traçabilitat a partir de l’històric i la gestió d’alumnes/usuaris.

Fotolia 53543063 xs