Productes


InetCensor


InetCensor és un dispositiu basat en la plataforma Linux IpCOP, que ajuda a gestionar i regular els accessos d’una escola o empresa a Internet. L’eina ideal per mantenir sota control els accessos a xarxes socials i pàgines de contingut no apte per certs grups d’usuaris. Disposa de filtre de continguts per noms, per IPs i per tipus de continguts, tallafocs i optimitzador d’ample de banda per a grans infraestructures informàtiques (escenari habitual d’un centre escolar).

Com a producte JSF, disposa d’un potent mòdul d’estadística i d’informes, així com la connexió amb l’ERP XM.

Inetcensor